De zaak Baybasin, een nieuwe grote gerechtelijke dwaling in Nederland? Hoe betrouwbaar is ons rechtssysteem en hoe onkundig onze deskundigen?

Grootste gerechtelijke dwaling in Nederland
Zojuist hoorde ik vol verbazing het radio 1 interview met mr. Adele van der Plas over de zaak Baybasin. In de zaak Baybasin zou een Koerdische man op basis van valse taps levenslang vast zitten.

In het gesprek met mr. Adele van der Plas wordt mij langzaamaan duidelijk dat deze advocate al jaren strijd voor rechtvaardigheid en het heropenen van deze zaak. Ik heb bewondering voor haar haast ogenschijnlijke onvoorwaardelijke opoffering voor deze client. Er is moed en volharding nodig om zo te strijden voor een client. Ik vind het puur en getuigen van een groot hart om zo’n lange adem te hebben en te strijden. Het boek van Ton Derksen, verknipt bewijs:

Verknipt bewijs

wordt aangehaald. Ton Derksen, hoogleraar wetenschapsfilosofie heeft eerder baanbrekend werk geleverd in de zaak Lucia de Berk, een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de geschiedenis. Met dank aan Ton Derksen en Metta de Noo is Lucia de Berk vrijgesproken van meervoudige moord. Ik heb veelveel bewondering voor Ton Derksen en Metta de Noo en vooral voor Lucia de Berk. Hoe erg moet het zijn geweest voor Lucia de Berk om vals beschuldigd te worden en in de steek gelaten te worden door je eigen familie. Dit lijkt mij niet te verteren. Met o.a. Ton Derksen heeft Lucia gestreden voor rehabilitatie en deze heeft zij ook gekregen. Deze zelfde Ton Derksen heeft zich in de zaak Baybasin verdiept en heeft geconcludeerd dat Baybasin vast zit op verknipt bewijs. Hoe erg is dat? Hoe onveilig is het rechtssysteem in Nederland? Hoe vaak komt het voor dat men een tunnelvisie hanteert en dat mensen onschuldig vast zitten in Nederland? Hoe veilig ben je in Nederland met deskundigen die verstrikt raken in tunnelvisies? Laten we met elkaar niet vergeten dat de media een belangrijk aandeel heeft in het vormen van een tunnelvisie. De media bepaalt hoe het nieuws gebracht wordt. Stelt een krant kritische vragen of gaat het voor de scoop. In de zaak lucia de Berk noemde men haar Engel des doods. Men ging ervan uit dat zij het gedaan had en men stelde geen kritische vragen meer. Smeuiige details over haar verleden kwamen naar voren. Lucia had het gedaan omdat ze tarot kaarten legde of juist een schimmig verleden had met exploitatie van haar lichaam. Waarom heeft geen enkele krant zich de vraag gesteld of Lucia het wel gedaan had? En waarom het leggen van tarot kaarten je tot een moordenaar maakt. Dat is vermoedelijk omdat men smult van scoops. Het moeilijkst lijkt mij te bevatten dat je familieleden je laten vallen zoals dat gebeurde in de zaak Lucia de Berk. Je blijft toch je familie steunen, onvoorwaardelijk, opdat in het geval wanneer iemand een ernstig delict heeft gepleegd ook steun nodig heeft en wie anders dan je bloed eigen familie kan deze steun geven? Het is een les dat we mijns inziens minder moeten oordelen en meer moeten steunen, want nu blijkt dat Lucia de Berk geen engel des doods is maar een moedige vrouw met heel veel pech, vraag ik mij af hoe de familie van Lucia zich nu voelt? Kunnen zij nog slapen? Slapen de rechters nog die haar eerder veroordeeld hebben? En de rechercheurs die haar verhoord hebben?